Thông tin tuyển dụng việc làm tại Khách sạn NEW WORLD SAIGON  
Thông tin tuyển dụng Công ty TNHH BIA SANMIGUEL VIỆT NAM  
Thông tin tuyển dụng việc làm tại Khách sạn NEW WORLD SAIGON  
Thông tin tuyển dụng công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay VN - Tân Sơn Nhất  
Thông tin tuyển dụng công ty du lịch Ngọc Hướng Dương  
Thông báo v.v tổ chức Ngày hội tuyển dụng UFM năm 2018