Thông tin tuyển dụng công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay VN - Tân Sơn Nhất  
Thông tin tuyển dụng công ty du lịch Ngọc Hướng Dương  
Thông báo v.v tổ chức Ngày hội tuyển dụng UFM năm 2018