Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng khóa 17C - Hệ chính quy