Tổ chức hội thảo quốc tế Khởi tạo doanh nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Tp.HCM  
[TF HUNTER - CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ TF PRO LẦN THỨ 2]  
ANTS MEDIA CLUB - CASTING TUYỂN THÀNH VIÊN MỚI