TỌA ĐÀM:  
 TỌA ĐÀM:  
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ  
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO (Giữa IIHC và UFM) - CAM KẾT VIỆC LÀM TẠI KHÁCH SẠN 4-5 SAO  
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2019  
 Lễ Hội Truyền Thống Khoa Du Lịch 2019  
Tọa đàm Nghiên cứu khoa học  
Thông báo nhận hồ sơ thầu công ty du lịch để tổ chức tour cho sinh viên thực hành nghề nghiệp  
Tọa đàm hướng nghiệp  
Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế do Trường ĐH Văn hóa Tp.HCM tổ chức