Tọa đàm hướng nghiệp  
Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế do Trường ĐH Văn hóa Tp.HCM tổ chức  
Tổ chức hội thảo quốc tế Khởi tạo doanh nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Tp.HCM  
[TF HUNTER - CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ TF PRO LẦN THỨ 2]  
ANTS MEDIA CLUB - CASTING TUYỂN THÀNH VIÊN MỚI