Thông báo về việc Tổ chức Thực hành nghề nghiệp 1 và 2 ngành Quản trị dịch vụ du lịch Lữ hành  
Thông báo về việc Tổ chức Thực hành nghề nghiệp 2 cho sinh viên ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống  
Thông báo về việc Tổ chức Thực hành nghề nghiệp 2 ngành Quản trị khách sạn cho sinh viên thuộc chương trình Chất lượng cao và Đặc thù  
Thông báo về việc đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa và Chuyên đề tốt nghiệp cho bậc Cao đẳng đợt 2 năm 2022  
Thông báo về việc đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa và chuyên đề tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 đối với sinh viên bậc đại học chính quy  
Quyết định nhập học lại học kỳ 2 năm 2022 cho sinh viên khóa 18D, 19D và 20D bị tạm ngừng học do xếp loại rèn luyện yếu, kém trong 2 học kỳ liên tiếp  
Thông báo về kế hoạch tổ chức Thực tập tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 đối với bậc Cao đẳng  
Thông báo về kế hoạch tổ chức Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa và Chuyên đề thực tập, xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 đối với bậc Đại học chính quy  
Thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách kỳ 2 năm 2022 cho sinh viên hình thức chính quy  
Thông báo về trang phục học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 (Đợt học 3,4,5) học kỳ 2 năm 2022